Visie

De Peuterhof heeft als doel een veilige peuterspeelzaal te zijn, waar peuters zich al spelend kunnen ontwikkelen en waar ze met plezier naar toe komen.

Iedere peuter is een volwaardig, uniek mens. In onze peuterspeelzaal streven wij ernaar dat de peuter dit van zichzelf, maar ook van de ander leert zien en ernaar leert te handelen. Iedere peuter ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Hij heeft daarvoor geborgenheid, vrijheid, duidelijkheid, een prettige omgeving en voldoende uitdaging nodig.

Wij trachten optimale ontwikkelingskansen te geven aan alle peuters in de leeftijd van
2½ tot 4 jaar, door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden, en hen te stimuleren om allerlei sociale, emotionele, verstandelijke en motorische uitdagingen aan te gaan.

De Peuterhof is ook een ontmoetingsplaats. Peuters ontmoeten elkaar en worden begeleid in het spelen met elkaar. Ook voor ouders/verzorgers en leidsters is het een ontmoetingsplaats om onderling informatie en tips uit te wisselen.

Wij proberen om alle peuters zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Daar waar nodig wordt aan peuters een extra steuntje in de rug gegeven door hen spelenderwijs en gericht te stimuleren in hun ontwikkeling.