Geschillen

De geschillenprocedure van de peuterspeelzaal

Voor contact over de gang van zaken op de peuterspeelzaal zijn er de volgende aanspreekpunten:

  1. In eerste instantie kunnen ouders met vragen of opmerkingen over hun kind terecht bij de leidster(s). Liefst na afspraak als er wat meer tijd nodig is; dit geldt uiteraard niet voor dringende zaken.
  2. Wanneer de ouders er samen met de leidster(s) niet uitkomen of voor meer vertrouwelijke zaken kunnen ouders altijd bij de hoofdleidster terecht.
  3. Wanneer ouders het gevoel hebben dat hun klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunnen ze het bestuur benaderen.
  4. Mocht dit tenslotte niet tot een gewenste oplossing leiden, dan kun je desgewenst gebruik maken van het zogenaamde klachtenrecht. Klachten worden door een onafhankelijke geschillencommissie behandeld.
    Contactpersoon geschillencommissie: Mevr. J. van de Wetering (judy@conval.nl)