Aanmelding

Peuters kunnen ingeschreven worden vanaf het moment dat zij 1½ jaar oud zijn. Aanmelden kan geschieden via het inschrijfformulier.
Dit kunt u dan uitprinten, invullen en ondertekenen. Het formulier is te vinden onder het kopje downloads.
Ook kunt u dit ophalen op de peuterspeelzaal. U heeft dan meteen een indruk van de sfeer op de peuterspeelzaal.
Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst en leeftijd. Voorrang genieten kinderen met een medische en/of sociale indicatie, dit in overleg met het bestuur.

Kosten

Peuterspeelzaal de Peuterhof is een stichting en ontvangt derhalve subsidie van de Gemeente. De kosten voor 2 dagdelen (ochtend-/ middagcombinatie) bedragen € 112,73 per maand (zie ook: informatie_brief_nieuwe_ouderbijdrage_ivm_omvorming_peuterspeelzaal).
Dit bedrag geldt bij gebruik van automatische incasso, welke u in kunt vullen en ondertekenen tegelijk met de inschrijving. Zonder incasso zijn de kosten € 2.- per maand hoger.

Plaatsing

Zodra uw kind geplaatst kan worden wordt dit u tijdig medegedeeld. Als uw kindje voor de eerste keer komt spelen ontvangt u het informatieboekje van de Peuterhof. Telefonische informatie over de plaatsing van uw kind op de Peuterhof kunt u krijgen
bij Lisanne Quinten op telefoonnummer 0411-637040.

Om het inschrijfformulier te printen hebt u adobe reader nodig.
U kunt adobe reader gratis downloaden via onderstaande link