Voor Ouders

Wat biedt Triple P

Het programma biedt informatie die aansluit bij veel voorkomende opvoedingsvragen en geeft praktische adviezen die ouders kunnen helpen om:

  • Een positief contact op te bouwen met hun kind
  • Goed gedrag bij kinderen te bevorderen
  • Kinderen nieuwe vaardigheden te leren
  • Instructies te geven die kinderen opvolgen
  • Consequent en duidelijk te reageren op ongewenst gedrag
  • Disciplinemaatregelen te gebruiken
  • En …… meer te genieten van het ouderschap

Triple P biedt verschillende mogelijkheden voor steun bij het opvoeden, afhankelijk van de behoefte van de ouders.

Meer informatie

Hiervoor kunt u terecht bij Centrum voor Jeugd en Gezin, Baroniestraat 22 te Boxtel of website www.cjg.nl.

Kinderpleinen

www.kinderpleinen.nl is een leuke site voor ouders om eens op te kijken, staan leuke filmpjes op!