Welkom

Allereerst heten we je en natuurlijk vooral je kind(eren) van harte welkom op onze Peuterspeelzaal ‘De Peuterhof’ in het Brede Schoolgebouw.

Een Peuterspeelzaal is een ruimte waar kinderen van 2,5 tot 4 jaar leeftijdsgenootjes leren kennen om samen te kunnen spelen en creatief bezig te kunnen zijn onder professionele leiding. Dit vindt plaats op 2 vaste dagdelen per week; altijd een combinatie van een ochtend en een middag.

Er is een pedagogisch beleidswerkplan waarin de visie van Stichting Peuterhof Liempde omschreven staat. Dit plan kun je inzien via deze site. Ga naar downloads en klik op pedagogisch beleidswerkplan.

Het doel is vooral het begeleiden van het kind in zijn ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan de taal-, motorische, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling.

We streven ernaar de kinderen een paar plezierige uurtjes te bezorgen.

Zo jong als ze zijn, leren de kinderen al veel bij ons: samen spelen, samen delen, samen ruzie maken en dat weer oplossen, je veilig voelen in een andere omgeving en bij andere volwassenen dan thuis. Door een gevarieerd aanbod wordt het kind gestimuleerd allerlei ervaringen op te doen. We hebben daarom ook een uitgebreid speelgoedassortiment.

We hopen dat je kind een fijne tijd bij ons zal hebben.

Team Stichting Peuterhof Liempde